Новини

"Проект по ОП "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020 г."


ВЕРТЕКС ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1470 -C01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ - Приоритетна ос 2 Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, е в изпълнение на проект: “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” Проектното предложение е насочено към осигуряването на оперативен капитал за ВЕРТЕКС ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Период на изпълнение: 14.01.2021 г. – 14.04.2021 г. Обща стойност на проекта: 150 000.00 лева, в това число: 127 500.00 лева европейско и 22 500.00 лева национално финансиране. ------------------------- www.eufunds.bg ------------------------- Проект №: BG16RFOP002-2.077-1470 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


КатегорииВертекс ЕООД е създадено през 2004 със седалище и адрес на управление в гр. Казанлък. Само осем години по-късно екипът на дружеството вече наброява повече от 50 работници и служители, квалифицирани в областта на производството и търговията. Понастоящем разполагаме с производствена база в гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, и три собствени магазина за продажба на едро и дребно. Нашата дилърска мрежа в България включва повече от 30 партньори.

Днес нашите продукти се произвеждат под бранда на търговската марка „Балиста”, която е притежание на „Вертекс” ЕООД. „Балиста” се наложи на пазара като синоним на качество и услуга с висока стойност.

Вече повече от осем години наши изделия – 15 мм сигнални патрони и звезди, се продават успешно не само в България, но и в Канада, където са познати под търговската марка Tru Flare. Високо цененото от нас сътрудничество с търговския тим на Tru Flare, Канада, ни предостави възможност за постоянно развитие на пазарните позиции.

Ценната квалификация и дългогогодишен опит на нашите работници и служители ни позволява не само да поддържаме постоянна продуктова гама от сигнални и ловни амуниции, но също така да разработваме и произвеждаме изделия по клиентско задание, подобрявайки техническите характерискити на крайния продукт и отдавайки специално значение на индивидуалните изисквания на всеки.

Нашата дейност е фокусирана не само върху производството на амуниции. През последните години посветихме усилията си на производството на различни пиротехнически продукти за военната промишленост. Това ни направи ценен и разпознаваем партньор за много фабрики в България и Европа.

Извън нашата производствена дейност, ние сме дистрибутор и вносител на широк спектър от ловни и спортни стоки и аксесоари. По този начин ние имаме изключителното предимство да предложим на дилърите си пълна линия от услуги, доставяйки им сигнални и ловни амуниции, заедно с голям брой други ловни и спортни изделия за тяхната мрежа на дребно.


Контакти

Офис:

ул. Иван Вазов 5, Казанлък, България

Офис: +359 431 621 88


Магазин Казанлък:

Площад Севтополис 17, Казанлък, България

+359 882 289 489

+359 431 632 85


Магазин София:

ул. Цар Самуил 93, София, България

+359 888 080 648

Отдел Продажби: sales.vertexeu@gmail.com

Бизнес: vertexeu@gmail.com


Онлайн Магазин:
https://gunshop.vertex-bg.net

Ако имате въпроси към нас, не се колебайте да ни потърсите.

Свържете се с нас чрез контактната форма и ние ще се свържем с Вас в най-кратък срок.